Sık Sorulan Sorular

Madeni Yağlar Ne Kadar Süre Stoklanabilir?
Madeni yağlar, motor yağları, dişli yağları vs. gibi, ambalajı açılmamak ve kapalı alanda stoklamak koşuluyla 5 yıl stoklanabilir.

Bir Motor Yağının Eksiltmesi Normal Midir?
Araç üreticilerinin öngördüğü bir eksiltme seviyesi vardır ve eksiltme bu limitler dahilinde ise normaldir. Doğru performans seviyesinde ürün kullanılmasına rağmen öngörülen seviyelerin üzerinde eksiltme varsa, kullanım şartları, yakıt kalitesi, motorun genel durumu vs. gözden geçirilmelidir.

ISO Nedir?
ISO (International Organization for Standardization), Uluslararası Standartlar Kurumu’dur.

JASO Nedir?
JASO (Japanese Automotive Standarts Organization), Japon Otomotiv Standartları Kurumu’dur.

10W/40 Bir Performans Seviyesi Midir?
10W/40 yağın viskozitesini gösterir. Viskozite bir performans göstergesi değildir. Çok düşük performanslı bir 10W/40 motor yağı yapılabileceği gibi, çok yüksek performanslı bir 10W/40 motor yağı olabilir.

Motor Yağlarının Kalitesi Nasıl Belirlenir?
Üç temel kuruluş, OEM’lerden (Original Equipment Manufacturers), araç üreticilerinden bilgileri toplar ve temel kalite seviyelerini belirler. Bunun yanında araç üreticileri de kendi kalite seviyelerini belirler. Bazı araç üreticilerinin, MB, BMW, VW, Volvo, Ford vs. gibi, kendilerine özel onay prosedürleri de vardır.

ACEA Sınıflandırmaları Nasıldır?
ACEA’da, A benzinli otomobil motor yağlarını, B dizel otomobil motor yağlarını, C hafif ticari dizel motor yağlarını ve E ise ağır vasıta dizel motor yağlarının performans seviyelerini belirler.

API Sınıflandırmaları Nasıldır?
API sınıflamasında, S(Spark)- benzinli motor yağlarını tanımlar ve en düşük SA’dan günümüzde SN’ye kadar uzanır, C(Compression)- dizel motor yağlarını tanımlar ve en düşük CA’dan günümüzde CJ-4’e kadar uzanır. GL (Gear Lubricant) ise otomotiv dişli yağlarını tanımlar, GL-1’den GL-5’e kadar sınıflandırılır.

ILSAC Nedir?
ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee), Uluslararası Madeni Yağ Standartları ve Onay Komitesi’dir.

ACEA Nedir?
ACEA (Association des Constructeurs Europeens d’Automotive), Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği’dir.

SAE Nedir?
SAE (Society of Automotive Engineers), ABD menşeili Otomotiv Mühendisleri Birliği’dir. Madeni yağların viskozite tanımı SAE tarafından yapılmıştır.

10W/40 Yağın Performansını Belirler Mi?
Hayır. 10W/40 bir performans seviyesi değildir, sadece yağın akışkanlığını ifade eder.

Madeni Yağ Nedir?
Madeni yağlar, ham petrolün rafine edilmesi sonucunda elde edilen baz yağlar ve katıkların karışımıyla üretilen farklı farklı yerlerde yağlama ve koruma amaçlı kullanılan ürünlerdir.

Multigrade Yağ Nedir?
Multigrade yağlar, çok dereceli yağlar, hem kış hem de yaz şartlarında kullanılabilen yağlardır. SAE 15W/40, SAE 10W/40 vs. gibi… 10W/40, düşük sıcaklıklarda 10W (W=Winter), yüksek sıcaklıklarda 40 viskoziteye yağ anlamına gelmektedir.

Monograde Yağ Nedir?
Monograde yağlar, tek dereceli yağlar, sadece kış ya da sadece yaz şartlarında kullanılması gereken yağlardır. Örnek olarak SAE 10W düşük viskoziteli ve kış şartlarında kullanılması gereken bir yağı, SAE 40 ise yüksek viskoziteli ve yaz şartlarında kullanılması gereken bir yağı belirler

Kaç Çeşit Baz Yağ Vardır?
Baz yağlar temel olarak ikiye ayrılırlar. Mineral baz yağlar ve sentetik baz yağlar.

Sentetik Baz Yağlar Nelerdir?
Sentetik baz yağlar yapısal olarak mineral baz yağlardan farklıdırlar. Bu farlılıklar, daha yüksek performans, daha yüksek dayanıklılık, daha az eksiltme vs. gibi pozitif anlamda farklılıklardır. PAO (PolyAlphaOlefin), Ester, Polyester vs. sentetik baz yağ örnekleridir.

Mineral Baz Yağlar Nelerdir?
Mineral baz yağlar temel olarak Group I, Group II ve Group III olarak isimlendirilirler. Günümüzde Group III baz yağlar, özel işleme tabi tutulmaları dolayısıyla sentetik baz yağ kategorisinde değerlendirilmektedirler.

Viskozite Ne Demektir?
Viskozite yağın akma direncini ifade eder. Piyasada kullanıldığı şekliyle kalın yağlar, yüksek viskoziteli(Akma direnci yüksek), ince yağlar, düşük viskoziteli(Akma direnci düşük) anlamına gelmektedir.

TBN Nedir?
TBN, Toplam baz sayısı demektir. Görevi, motor yağlarında yanma esnasında oluşan asidi nötralize etmektir.

Madeni Yağlarda Ne Tür Katıklar Kullanılır?
Madeni yağın kullanım alanına bağlı olarak, aşınma önleyiciler, köpük önleyiciler, akma noktası düşürücüler, viskozite ayarlayıcılar vs. giibi katıklar kullanılır.